mədəniyyətsiz

mədəniyyətsiz
sif.
1. Mədəniyyətin aşağı səviyyəsində olan (duran), mədəniyyəti olmayan.
2. Mədəniyyətdən uzaq; qeyri-mədəni, kobud, qaba. Mədəniyyətsiz adam.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • mərifətsiz — sif. 1. Mərifəti olmayan; qanacaqsız, tərbiyəsiz, ədəbsiz, nəzakətsiz, ləyaqətsiz. 2. Cahil, elmsiz, mədəniyyətsiz. O bir neçə kərə o tərəf bu tərəfə getdikdən sonra salondakıları gözdən keçirib dedi: – Alçaqlar! İdraksızlar, mərifətsiz, şüursuz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • illətsiz — sif. Səbəbsiz. <Şeyx Sənan:> Ah, Xumar, Xumar! Niyə gəldin? Deyil bu, illətsiz; Məni məhv eləməkmi niyyətiniz? H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaranlıq — 1. is. İşıq yoxluğu, baxanda heç bir şey görünməyən hal; zülmət. Kəndi bürümüş qaranlıq və duman əriyərək dağların ətəyinə, dərələrə çəkilir, hər tərəf işıqlanmağa başlayırdı. M. İ.. Nərimanın gözü qaranlıqda asılan qara və uzun vedrəyə sataşdı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vandal — <lat.> 1. Roma imperiyasının bir hissəsini işğal və Roma şəhərini dağıdıb talan etmiş qədim alman qəbiləsi. 2. Vəhşi, mədəniyyətsiz; mədəniyyət əsərlərini vəhşicəsinə dağıdan, məhv edən adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • törpü — (Ağdam, Bərdə, Qarakilsə, Şuşa) bax törpi. – Törpü olmadı deyə, dəhrənin sapı kələ kötür qaldı (Ağdam); – Törpünü ma: ver, bu taxtanın üsdün hamarrıyım (Bərdə); – Ə:, ged evdən törpünü gəti ver Məhərrəmə (Şuşa) ◊ Törpü dəyməmiş (Ağdam, Şuşa) – 1 …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çöllü — sif. köhn. 1. Kəndli, kəndçi. Xoş keçmədi il çöllüyə, dehqanə, nə borcum! M. Ə. S.. Kərbəlayı Xəlil dükanında oturub, çöllülərdən almış olduğu yağ barəsində düşünürdü. T. Ş. S.. 2. məc. Geri qalmış, mədəniyyətsiz, savadsız mənasında. <Ələs bəy …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağayısı — is. 1. zool. Dağlıq yerlərdə yaşayan ayı növü. 2. məc. dan. Mədəniyyətsiz, qaba, qanacaqsız adam haqqında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dana-doluq — top. dan. 1. Kiçikyaşlı qaramal. <Heydər bəy:> Guya ki, bütün Qarabağda dana doluq oğrusu bir Heydər bəydir. M. F. A.. 2. Bəzən istehza və ya etinasızlıqla yetişməmiş, həddi büluğa çatmamış cavanlar, yaxud qanmaz, mədəniyyətsiz adamlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gentuman(lı) — 1. sif. Tumanı gen olan, gen tuman geymiş (qadın haqqında). 2. İs. mənasında. məc. Geridə qalmış, avam, cahil, mədəniyyətsiz (qadın haqqında) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hələ-belə — z. Səbəbsiz, niyyətsiz, ciddi məqsəd olmadan. Şəfiqə sözünü deməyib, cavab verdi ki, heç, əzizim, bir şey olmayıb, hələ belə yanına gəlmişəm. İ. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”